Kam a co se v Brdech smí

zdeProtože se čím dál více objevují dotazy na přístupnost CHKO Brdy, značení tras, zákazy vstupu, atd., pokusíme se shrnout zatím známé informace. Následující text vychází z článku zveřejněného Agenturou ochrany přírody a krajiny a rovněž z informací ze setkání a komunikace s Klubem českých turistů a ze znalosti prostředí.

  • Vstup do CHKO je turistům, cyklistům a běžkařům povolen, má však určitá omezení (viz níže)
  • Vstupovat lze i mimo zpevněné cesty (např. do porostu, ke skalám, atd.), ovšem opět s omezeními (viz níže)
  • Vjezd motorovým vozidlem do CHKO je zakázán (lze udělit výjimku od Vojenských lesů a statků ČR)
  • Omezení vstupu (zákaz vstupu nebo trvalý zákaz vstupu) se vztahuje především na vojenská území v CHKO (posádka Jince) a prostory, kde stále probíhá pyrotechnická očista (zde se lze s určitými omezeními pohybovat po cestách). Cedule se zákazem vstupu jsou umístěny v terénu cca po 50 m a nelze je přehlédnout. Výrazně pomoci může i mapa těchto oblastí (dole v galerii)

Dále v CHKO platí určitá omezení činností, ke kterým je třeba mít souhlas - např. upravovat koryta řek, odbahňovat rybníky, provádět horolezecké značení a činnost mimo vyznačené trasy, atd.

Klub českých turistů ve spolupráci se správou CHKO momentálně intenzivně pracují na mapování terénu a vytvoření kvalitní sítě turistických a cyklistických tras tak, aby splňovaly veškeré potřebné parametry, obsáhly co největší oblast, plynule navazovaly na již existující trasy kolem CHKO a zároveň nijak nezasáhly do krásné brdské přírody. Existující návrhy těchto tras si můžete rovněž prohlédnout v galerii. Protože jde o časově náročnou činnost, značení bude dokončeno až v roce 2017. Mapy ve vysokém rozlišení ke stažení a tisku naleznete zde (pásma území) a zde (cyklostezky a turistické trasy).

V neposlední řadě má naše Informační Centrum Brdy v prodeji podrobnou vojenskou mapu (1:25 000), kde jsou všechny cesty a oblasti podrobně vyznačeny.

Protože Brdy nabízí nádhernou přírodu a scenerie, dbejte při pohybu v CHKO na značení. Vyhnete se komplikacím a zároveň udržíte oblast stejnou i pro další návštěvníky.

 

Najdete nás na sociálních sítích:
Volba jazyka:

Informační Centrum Brdy
Hořehledy 35
335 61 Spálené Poříčí

Nadcházející akce

crossmenumenu-circlecross-circle